Vítejte na webových stránkách FamilEU. Projekt FamilEU je součástí Eramus+ programů. Jeho cílem je propagovat online školicí modul, který bude rozvíjet úroveň vědomostí dospělých členů rodin nacházejících se ve vážné sociálně ekonomické situaci, aby mohli působit jako sociální pracovníci.

Úkolem projektu FamilEU je vědomostně připravit sociální pracovníky a jiné relevantní představitele působící v oblasti sociálních služeb a nabízet školení pro členy rodin, kteří tak získají potřebné znalosti a schopnosti, aby mohli podporovat znevýhodněné členy své rodiny a usnadnit jim tak jejich začlenění do společnosti a vstup na trh práce. Projekt FamilEU usiluje o integraci potenciálu současné digitalizace a hledá inovativní vzdělávací prostředky pro občany EU, kteří by zvýšili celkovou úroveň vědomostí v oblasti sociálních služeb, a jejich celkovou dostupnost.