Úkolem projektu FamilEU je vědomostně připravit sociální pracovníky a jiné relevantní představitele působící v oblasti sociálních služeb a nabízet školení pro členy rodin, kteří tak získají potřebné znalosti a schopnosti, aby mohli podporovat znevýhodněné členy své rodiny a usnadnit jim tak jejich začlenění do společnosti a vstup na trh práce. Stupňující se společensko-ekonomické změny zcela ovlivnily jádro evropské společnosti tvořené rodinou.

Konkrétnější cíle projektu FamilEU:

  • Integrovat potenciál současné digitalizace a hledat inovativní vzdělávací prostředky pro občany EU, kteří by zvýšili celkovou úroveň vědomostí v oblasti sociálních služeb, a jejich celkovou dostupnost.
  • Vytvořit online školicí modul, který bude rozvíjet úroveň vědomostí dospělých členů rodin nacházejících se ve vážné sociálně ekonomické situaci, aby mohli působit jako sociální pracovníci.
  • Provádět kontrolu pravidel a diferenční analýzu zdrojů a postupů v oblasti poskytování služeb sociální péče.
  • Navrhnout a vytvořit školicí modul projektu FamilEU, který bude rozvíjet úroveň vědomostí dospělých, aby mohli působit jako sociální pracovníci.
  • Navrhnout a vytvořit on-line příručku, která poskytne specifické pokyny pro odborné subjekty zapojené do projektu FamilEU. Tato příručka bude obsahovat postupy pro správnou integraci školicích modulů projektu FamilEU do stávající vzdělávací struktury příslušné organizace a postupy, jak mohou být tyto moduly a školitelé akreditováni v souladu s kreditním systémem ECTS.
  • Nabídnout školení pro dospělé členy rodin, které čelí sociálním nebo ekonomickým problémům, a zlepšit tak sociální začlenění a zapojení občanů na trhu práce.
  • Vyvinout vhodnou mobilní aplikaci a e-learningovou platformu, která bude obsahovat příručku projektu FamilEU, digitální školicí aktivity, nástroje a online moduly.