Vyhledávání

KTP je nezisková organizace pracující na vývoji v oblasti vzdělávání dospělých. Tým společnosti KTP se věnuje především importu, vývoji a šíření inovativních a kreativních vzdělávacích produktů, metod a seminářů pro dospělé. Nově vytvořené vzdělávací produkty pomáhá společnost od roku 2005 aplikovat formou pedagogického poradenství, koučinku, prezentací a seminářů. Členové a zaměstnanci organizace KTP jsou odborníci s profesionálními zkušenostmi v oblasti psychologie, koučinku, didaktiky a metodologie učení, mediálních studií, nových médií a gamifikace. Spolupracují s externími lektory – odborníky z oblasti psychologie, médií, reklamy a vzdělávání.

INNOVADE LI LTD je organizace ze segmentu malých a středních firem se sídlem na Kypru. Tým společnosti INNOVADE tvoří profesionálové s dlouholetými zkušenostmi v oblasti podnikání, inovací, rozvoje podnikatelského prostředí, eko-podnikání a šíření kulturního rozmachu. Kromě uvedených profesí se organizace věnuje také vzdělávání dospělých, odbornému vzdělávání a školení, finančnímu managementu, soudnímu a právnímu poradenství, strategickému myšlení, rozvoji podniků a využití technologií s cílem dosáhnout pozitivní změny v akademickém rozvoji a školení. Základním cílem organizace je průběžné přizpůsobování se novým trendům, technologiím a pracovním postupům v souladu s aktuálními potřebami klientů a stávajícím provozním a obchodním ekosystémem se zaměřením na sociální rozvoj mladých lidí.

Oxfam Italia Intercultura (OII) je sociální společenství vycházející z iniciativy organizací Oxfam Italia NGOs(OI) a Centro di Documentazione Citta di Arezzo (CDD) za účelem spojení dovedností a zkušeností, které tyto organizace získaly v rámci svého dlouhodobého působení v multikulturním prostředí, usnadnění integrace migrujících rodin a zajištění jejich plného přístupu k místním službám. Ty umožní, aby byl zpřístupněn mezikulturní a multietnický sjednocený prostor v rámci italské společnosti. Oxfam je mezinárodní konfederace 17ti nezávislých podpůrných a rozvojových organizací vzájemně spolupracujících za účelem zamezení chudoby, nenávisti a diskriminace na celém světě. Oxfam pracuje v 98 zemích. Jejím hlavním posláním je vytvořit svět bez chudoby a jejím cílem je zajistit lidem jejich právo na život a uplatňování svých práv.

E-C-C je nezisková asociace zaměřující se na výzkum, poradenství a vzdělávání napříč různými obory. ECC spolupracuje s více než 20 odborníky, lektory a školiteli, kteří pokrývají svými znalostmi dané specifické interdisciplinární oblasti, řídí a koordinují vědeckou spolupráci a vytváří vzdělávací moduly pro projekty v rámci evropských výzkumných a vzdělávacích programů.

INTEGRA INSTITUT misí a vizí institutu je rozvoj lidských zdrojů v závislosti na potřebě zajistit odpovídající služby v humanitních oblastech pro jednotlivé cílové a věkové skupiny obyvatel. Institut představuje veřejnou organizaci Ministerstva práce, rodiny a sociálních věcí a aktivity institutu tak vyžadují profesionální přístup a odborné a specializované poradenství v oblasti pracovní rehabilitace v úzké spolupráci se slovinským úřadem práce a institucemi důchodového pojištění a pojištění v invaliditě v dané zemi. Institut se zaměřuje především na vzdělávání dospělých, poskytování poradenských služeb, implementaci sociálních inovací a výzkum v oblasti lidských zdrojů.

QUALED je nezisková organizace zaměřující se na rozvoj vzdělávání dospělých. Tým organizace se zaměřuje na rozvoj, import a vytváření inovativních a kreativních forem vzdělávání, ať už ve formě metodických postupů nebo seminářů pro dospělé. Od roku 2008 se organizace podílela jako didaktický expert na mnoha různých vzdělávacích projektech, které přináší inovativní didaktické a metodologické postupy ve formě poradenství, koučinku, prezentací a seminářů. Členové a zaměstnanci organizace QUALED jsou odborníci z oblasti psychologie a koučinku, didaktiky a metodologie učení, poradenství a nových médií. Organizace externě spolupracuje s odborníky v oblasti psychologie, médií, marketingu a vzdělávání. Organizace QUALED v minulosti aktivně pracovala na vývoji inovativních školicích nástrojů v oblasti odborného vzdělávání a vzdělávání dospělých. V průběhu dlouhodobé spolupráce s různými vzdělávacími institucemi v oblasti odborného vzdělávání prokázal didaktický tým organizace Qualed schopnost efektivně ovlivňovat různé oblasti vzdělávání.

CARDET je jedno z předních výzkumných a školicích center na východ od Středozemního moře s celosvětovými zkušenostmi v oblasti návrhu a implementace projektů, projektového managementu, školení a e-learningu. Centrum CARDET realizovalo a úspěšně ukončilo několik projektů zaměřených na rozvoj a odborné vzdělávání dospělých v oblasti sociální práce, inovace a podnikání. Ke členům a výkonným představitelům centra CARDET disponujícím podrobnými znalostmi v oblasti školení dospělých a finanční gramotnosti patří evropské a mezinárodní instituce vyššího stupně vzdělávání, školící centra a mezinárodní organizace. Centrum CARDET se zaměřuje na podporu a dosahování sociální spravedlnosti a sociálního pokroku. CARDET spojuje mezinárodní tým odborníků s více než desetiletými zkušenostmi v oblasti vzdělávání dospělých, rozvoje schopností, kurikula, sociálního podnikání, odborného školení, myšlení, inovace, výzkumu vzdělávání, hodnocení a rozvoje lidských zdrojů. Členové týmu CARDET úspěšně spolupracovali na více než 100 projektech ve více než 30ti zemích světa, realizovaných převážně za podpory Evropské komise, rozvojového programu Organizace spojených národů, společnosti Microsoft, celosvětové univerzity pro dálkové vzdělávání, mezinárodních agentur a vlád z různých koutů světa. Jednou ze silných stránek centra CARDET je schopnost pečlivě plánovat, implementovat, realizovat a hodnotit projekty v různých kontextech.

KMOP (rodinné a dětské centrum) je řeckou neziskovou organizací s více než 30letými zkušenostmi v praxi, která poskytuje soubor integrovaných služeb pro různé skupiny v ohrožení. Organizace KMOP sídlí v Aténách a v posledních desetiletích rozšířila své působení na mezinárodní úroveň. Vyhledává oblasti a regiony vyžadující sociální a odbornou pomoc a jejím hlavním cílem a vizí je pozitivně a dlouhodobě ovlivňovat a zlepšovat život sociálně ohrožených skupin.