Αναζήτηση

Ο οργανισμός KTP είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η ομάδα του KTP εστιάζει συγκεκριμένα στην ανάπτυξη, και εφαρμογή δημιουργικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών προϊόντων, μεθόδων και σεμιναρίων για ενήλικες. Από το 2005 ο KTP έχει συμμετάσχει ως επαγγελματικός φορές διδασκαλίας σε πολλά εκπαιδευτικά έργα, παρέχοντας διδακτική και μεθοδολογική τεχνογνωσόα με τη μορφή της παιδαγωγικής συμβουλευτικής, καθοδήγησης, παρουσιάσεων και σεμιναρίων. Τα μέλη και το προσωπικό του KTP είναι ειδικοί με επαγγελματική πείρα στη ψυχολογία και στην καθοδήγηση, στη διδακτική και στη μεθοδολογία της διδασκαλίας, στις μελέτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), στα νέα ΜΜΕ και στην προσομοίωση παιχνιδιών. Εκτός της κύρια ομάδας, ο KTP συνεργάζεται με διάφορους ειδικούς στον τομέα της ψυχολογίας, των ΜΜΕ, της διαφήμισης και της εκπαίδευσης.

Η INNOVADE LI LTD είναι μία μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα την Κύπρο, στελεχωμένη από μία ομάδα ατόμων με αρκετά χρόνια εμπειρίας σε θέματα σχετικά με επιχειρηματικότητα, καινοτομία, δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ανάπτυξη οικοσυστήματος επιχειρηματικότητας και προώθηση κουλτούρας, εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματιών, χρηματοοικονομική διαχείριση, συμβουλευτική, στρατηγική, αξιολόγηση επιχειρήσεων, ανάπτυξη επιχειρήσεων και βελτίωση της απόδοσης, χρήση της τεχνολογίας για θετική αλλαγή, ακαδημαϊκή ανάπτυξη και εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος της είναι να προσαρμόζεται συνεχώς σε νέες ιδέες, τεχνολογίες και επιχειρησιακές μεθοδολογίες, καθώς συνάδουν με τις ανάγκες των πελατών της και με το τρέχον επιχειρησιακό και επιχειρηματικό οικοσύστημα με ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική πρόοδο της νεολαίας.

Η Oxfam Italia Intercultura (OII) είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός που ιδρύθηκε από μη κυβερνητικές οργανώσεις του Oxfam Ιταλίας και το Κέντρο Τεκμηρίωσης της πόλης του Αρέτσο (CDD) (Centro di Documentazione Città di Arezzo) με σκοπό να ενώσουν τις δεξιότητες και την εμπειρία πολλών ετών εργασίας τους σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα και να διευκολύνουν την ενσωμάτωση των οικογενειών μεταναστών και την πλήρη πρόσβαση τους στις τοπικές υπηρεσίες οι οποίες θα διευκολύνουν και τη διαδικασία της διαπολιτισμικής και πολυεθνικής συνύπαρξης στην ιταλική κοινωνία. Η Oxfam είναι μία διεθνής συνομοσπονδία 17 ανεξάρτητων οργανισμών ανάπτυξης και υποστήριξης που συνεργάζονται για την καταπολέμηση της φτώχειας και την έλλειψη δικαιοσύνης στον κόσμο. Δραστηριοποιούμενη η Oxfam σε 98 χώρες, έχει ως αποστολή της την ύπαρξη ενός δίκαιου κόσμου χωρίς φτώχεια. Ο στόχος της είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να ασκήσουν τα δικαιώματα τους και να διαχειριστούν τις ζωές τους.

Η ECC Ένωση για τη Διεπιστημονική Εκπαίδευση και Συμβουλευτική είναι μία μη-κερδοσκοπική ένωση που στόχο έχει την προώθηση διεπιστημονικής έρευνας, τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση. Η ECC συνεργάζεται με περίπου 20 ειδικούς, λέκτορες και εκπαιδευτές που καλύπτουν τα πεδία δραστηριοποίησης της ECC και ειδικότερα τη διαχείριση και το συντονισμό της επιστημονικής συνεργασίας και των εκπαιδευτικών έργων στην Ευρωπαϊκή έρευνα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η αποστολή και το όραμα του Ινστιτούτου INTEGRA βασίζονται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού βάση του οποίου δίνεται έμφαση στα προγράμματα και στην παροχή υπηρεσιών στο πεδίων των Ανθρωπιστικών Επιστημών για διάφορες ομάδες στόχου διαφόρων ηλικιών. Ως δημόσιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι επαγγελματίες που εργάζονται στο Ινστιτούτο φέρουν εις πέρας ειδική συμβουλευτική εργασία ως ειδικοί στο πεδίο της επαγγελματικής αποκατάστασης σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Απασχόλησης της Σλοβενίας. Επιπροσθέτως, οι κεντρικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου βασίζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την ανάπτυξη και υλοποίηση κοινωνικών καινοτομιών, καθώς, επίσης, και στην έρευνα σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

Ο οργανισμός QUALED είναι μία ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η ομάδας μας εστιάζει συγκεκριμένα στην ανάπτυξη και προσαρμογή δημιουργικών και καινοτόμων εκπαιδευτικών προϊόντων, μεθόδων και σεμιναρίων για ενήλικες. Από το 2008 η Qualed έχει συμμετάσχει ως ειδικός διδασκαλίας σε πολλά εκπαιδευτικά έργα, παρέχοντας διδακτική και μεθοδολογική πραγματογνωμοσύνη με τη μορφή της παιδαγωγικής συμβουλευτικής, καθοδήγησης, παρουσιάσεων και σεμιναρίων. Τα μέλη και το προσωπικό της Qualed είναι ειδικοί με επαγγελματικό υπόβαθρο στη ψυχολογία και στην καθοδήγηση, στη διδακτική και μεθοδολογία της διδασκαλίας, στη συμβουλευτική και σε σύγχρονα μέσα. Εκτός της κύρια ομάδας, ο οργανισμός Qualed συνεργάζεται με διάφορους ειδικούς στα πεδία της ψυχολογίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ), του μάρκετινγκ και της εκπαίδευσης. Ο Qualed έχει αναμιχθεί ενεργά στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων στην επαγγελματική και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης συνεργασίας με διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που καλύπτουν διαφορετικές περιοχές της επαγγελματικής εκπαίδευσης, η διδακτική ομάδα της Qualed έχει αποδείξει την ικανότητα της να επηρεάζει διάφορες περιοχές της εκπαίδευσης.

Ο οργανισμός CARDET είναι ένα από τα ηγετικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου με παγκόσμια ειδίκευση στο σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση έργων, στην εκπαίδευση και στην ηλεκτρονική μάθηση. To CARDET έχει ολοκληρώσει αρκετά έργα σχετικά με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών για ενήλικες και επαγγελματίες στους τομείς της κοινωνικής εργασίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Μέλη από την ομάδα και το συμβούλιο αντιπροσωπεύουν Ευρωπαϊκά και διεθνή Τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς και διαθέτουν σε βάθος γνώση του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και γνώση χρηματοοικονομικών ενώ το CARDET εστιάζει στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου. Το CARDET συγκεντρώνει μία διεθνή ομάδα ειδικών που έχουν παγκόσμια εμπειρία δεκαετιών στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και προγραμμάτων σπουδών, στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, στην επαγγελματική εκπαίδευση, στο σχεδιασμό σκέψης, στην καινοτομία, στην έρευνα στην εκπαίδευση, στην αξιολόγηση και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Τα μέλη του CARDET έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε πάνω από 100 έργα σε περισσότερες από 20 χώρες, πολλά από τα οποία έχουν υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Microsoft, την Κοινοπολιτεία μάθησης, διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο. Μία από τις κύριες δυνατότητες μας είναι η ικανότητα να σχεδιάζουμε προσεκτικά, να υλοποιούμε και να αξιολογούμε έργα σε διάφορα περιβάλλοντα.

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού (ΚΜΟΠ) είναι ένας ελληνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε διάφορες ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Με έδρα την Αθήνα, το ΚΜΟΠ κατάφερε να εδραιώσει μία ισχυρή παρουσία κατά την τελευταία δεκαετία όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς εστιάζοντας κυρίως σε υποβαθμισμένες περιοχές και περιφέρειες. Ο κύριος στόχος και το όραμα του ΚΜΟΠ είναι να συνεισφέρει στην καλυτέρευση της ζωής των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, επιτυγχάνοντας τη βελτίωση της ζωής τους.