Dobrodošli na spletni strani FamilEU. Projekt FamilEU (Usposabljanje družin za pomoč zapostavljenim družinskim in marginaliziranim članom) je program Eramus +, ki v spletni obliki nudi pakete usposabljanj odraslim članom družin s socialno-ekonomskimi problemi, da pristopijo kot socialni delavci.

Cilj FamilEU je usposobiti socialne delavce in druge ustrezne strokovnjake na področjih socialnega varstva, da bodo lahko nudili ustrezna usposabljanja družinskim članom z namenom, da se tako zagotovi ustrezna podpora članom družine, ki so v stiski, ter se jim olajša (re)integracija tako v družbo kot v okolja, kjer je to primerno. Projekt si z vključitvijo digitalnih komunikacijskih kanalov prizadeva k razvoju družbenih okolij v inovativne učeče se skupnosti za državljane EU.