Cilj FamilEU je usposobiti socialne delavce in druge ustrezne strokovnjake na področjih socialnega varstva, da bodo lahko zagotavljali izobraževanja odraslim družinskim članom z namenom, da bodo znotraj svojih družin zagotovili ustrezno podporo njihovim družinskim članom, ki so v stiski, jim olajšali njihovo (re)integracijo v družbo in pomagali pri vstopu na ustrezne trge, kjer je to primerno. Naraščanje socialno-ekonomskih sprememb se namreč odraža v najbolj ranljivem molekularnem delu družbe EU, to je na družini. Specifični, FamilEU cilji so:

  • Integrirati potencial digitalnih socialnih okolij v spodbujanje inovativnih učečih se skupnosti za državljane EU in ga poskusiti izkoristiti.
  • Razviti spletne pakete usposabljanj za krepitev moči odraslih članov družin s socialno-ekonomskimi problemi, da bodo ravnali kot socialni delavci.
  • izvesti pregled politik in analizo vrzeli virov in pristopov pri zagotavljanju družbene blaginje.
  • Oblikovanti in razviti spletna orodja s konkretnimi smernicami za zainteresirane strani FamilEU, kako vključiti pakete usposabljanj FamilEU v svoje vsakodnevne običajne aktivnosti, kako jih uporabljati pri izobraževanju odraslih, kako bodo moduli usposabljanj akreditirani z ECTS točkami in koliko kreditnih točk bo pridobil vsak udeleženec po zaključku usposabljanj.
  • Zagotoviti usposabljanja za odrasle člane družin s socialnimi ali ekonomskimi stiskami in s tem izboljšati socialno vključenost ter participacijo državljanov.
  • Razviti mobilno aplikacijo in eLearning platformo za obvladovanje FamilEU orodij, digitalnih učnih aktivnosti / orodij in spletnih modulov.