šči

KTP je neprofitna organizacija, ki deluje na področju izobraževanja odraslih. Osredotoča se predvsem na razvoj, prilagajanje in inovacije ustvarjalnih in inovativnih izobraževalnih produktov, metod in seminarjev za odrasle. Od leta 2005 dalje je organizacija kot didaktični strokovnjak vključena v številne izobraževalne projekte, ki zagotavljajo didaktično in metodološko znanje v obliki pedagoških svetovanj, koučinga, raznih predstavitev in seminarjev. Njihovi člani in zaposleni so strokovnjaki s poklicnimi izkušnjami na področju psihologije, koučinga, didaktike in metodologije poučevanja, medijskih študij, novih medijev in gamification. KTP tesno sodeluje tudi z različnimi zunanjimi strokovnjaki s področja psihologije, medijev, oglaševanja in izobraževanja.

INNOVADE LI LTD ima sedež na Cipru. Ekipo sestavljajo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na različnih področjih: podjetništva, inovacij, razvijanja start-upov, podjetniških eko sistemov in podpore kulturi, izobraževanja odraslih, poklicnega usposabljanja, finančnega upravljanja, forenzičnih svetovanj, strateških pristopov pri razvijanju vizije podjetja, poslovnega vrednotenja, razvoja in izboljšanja uspešnosti podjetij ter rabe tehnologij, ki povzročajo pozitivne spremembe, akademski razvoj in usposabljanja. Njihov glavni cilj je nenehna prenova z vključevanjem novih idej, tehnologijam in operativnih metod za potrebe izboljševanja tekočega poslovanja poslovnih eko-sistemov svojih strank, s posebnim poudarkom na socialnem napredku mladih.

Oxfam Italia Intercultura je nastalo kot socialno združenje, ki sta ga ustanovili Oxfam Italia NGOs (OI) in Centro di Documentazione Città di Arezzo (CDD), da povežeta znanje in izkušnje, pridobljene v mnogih letih dela v medkulturnem okolju ter s svojim znanjem nudita pomoč migrantskim družinam pri integraciji in dostopu do lokalnih storitev, ki podpirajo medkulturno in večetično sožitje italijanske družbe. Oxfam je mednarodna konfederacija 17 neodvisnih razvojnih organizacij, ki nudijo pomoč in sodelujejo v boju proti revščini in nepravičnosti po svetu. Delujejo v 98 državah. Poslanstvo Oxfam je pravičen svet brez revščine, njegov cilj pa je omogočiti ljudem, da uveljavljajo svoje pravice in sami upravljajo s svojimi življenji.

E-C-C Društvo za interdisciplinarno svetovanje in izobraževanje je neprofitno združenje za interdisciplinarne raziskave, svetovanje in izobraževanje. Z 20-imi strokovnjaki, predavatelji in trenerji aktivno deluje zlasti na področjih upravljanja in koordiniranja znanstvenega sodelovanja in izobraževalnih projektov v evropskih raziskovalnih in izobraževalnih programih.

Poslanstvo in vizija zavoda temelji na razvoju človeških potencialov, pri čemer je poudarek na doktrini programov in opravljanju storitev na področju humanističnih ved za različne ciljne in starostne skupine. Kot pooblaščeni koncesionar Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, zagotavlja strokovne storitve in drugo specialistično svetovanje na področjih zaposlitvene rehabilitacije, skupnostnih in v socialno varstvenih programih. Tesno sodeluje z Zavodom RS za zaposlovanje in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS. Izvaja vrsto izobraževalnih seminarjev, delavnic, predavanj, svetovanj za strokovnjake različnih strok in razvoja človeških virov in človekovih potencialov nasploh – uporabljajoč moderne, inovativne in izobraževalno-sistemske pristope in metode pri delu s skupinami in posamezniki.

QUALED je neprofitna organizacija, ki deluje na področju izobraževanja odraslih. Osredotoča se predvsem na razvoj, prilagajanje in inoviranje ustvarjalnih in inovativnih izobraževalnih izdelkov, metod in seminarjev za odrasle. Od leta 2008 je kot didaktični strokovnjak vključena v številne izobraževalne projekte. Zagotavljajo didaktično in metodološko znanje v obliki pedagoških svetovanj, koučingov, predstavitev in seminarjev. Njihovi zaposleni in zunanji sodelavci so strokovnjaki s poklicnimi izkušnjami na področju psihologije in poučevanja, didaktike in metodike poučevanja, svetovanja in novih medijev. Sodelujejo tudi z različnimi strokovnjaki s področja psihologije, medijev, trženja in izobraževanja. QUALED je bil aktivno vključen v razvoj inovativnih orodij za usposabljanje tako v poklicnem izobraževanju kot izobraževanju odraslih. Med dolgoročnm sodelovanjem z različnimi izobraževalnimi organizacijami, ki pokrivajo razna področja poklicnega usposabljanja, je didaktična ekipa QUALED s svojim ekspertnim znanjem večkrat dokazala zmožnosti vpliva na različna področja izobraževanja.

CARDET je eno od vodilnih raziskovalnih in izobraževalnih središč v vzhodnem Sredozemlju z globalnim strokovnim znanjem na področju projektiranja in implementacije in projektnega vodenja, usposabljanja in e-učenja. CARDET je zaključila številne projekte, ki se nanašajo na razvoj pobud za odrasle in poklicnega usposabljanja na področju socialnega dela, inovativnosti in podjetništva. Vodstvo in člani tima zastopajo evropske in mednarodne visokošolske zavode, centre za usposabljanje in mednarodne organizacije. Imajo poglobljeno znanje o izobraževanju odraslih in o področju finančne pismenosti, pri čemer se osredotoča na spodbujanje socialne pravičnosti in razvoj družbenega napredka. CARDET združuje mednarodno ekipo strokovnjakov z desetletji globalnega strokovnega znanja na področju izobraževanja odraslih, krepitve zmogljivosti, razvijanje kurikula, socialnega podjetništva, poklicnega usposabljanja, dizajnerskega razmišljanja, inovativnosti, izobraževanja, raziskav, vrednotenja in razvoja človeških virov. Strokovnjaki CARDET tima so uspešno sodelovali v več kot 100 projektih, v več kot 30 državah, od katerih jih je več podprtih s strani Evropske komisije, Programa Združenih narodov za razvoj, Microsofta, The Commonwealth of Learning, mednarodnih agencij in vlad z vsega sveta. Temeljne prednosti so sposobnosti skrbnega načrtovanja, izvedbe in ocenjevanje projektov v različnih kontekstih.

KMOP - kar v prevodu pomeni Družinski & otroškovarstveni center - je grška neprofitna organizacija z več kot 30 let izkušenj, pridobljenih na terenu pri zagotavljanju celovitih podpornih storitev za različne ogrožene skupine. S sedežem v Atenah je KMOP v zadnjih desetletjih uspelo vzpostaviti močno prisotnost ne le v Grčiji, temveč tudi na mednarodni ravni, ki se osredotoča predvsem na zapostavljena območja in regije. Glavni cilj in vizija KMOP je prispevati pozitivne spremembe in trajnostne izboljšave v življenja socialno ranljivih skupin.